Khoá Học ReactJS MIỄN PHÍ giúp bạn trang bị những kiến thức cơ bản về ReactJS, bạn sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về ReactJS.

Để có thể học khoá học này hiệu quả thì bạn cần có kiến thức cơ bản về Javascript, nếu bạn chưa biết Javascript là gì thì mình khuyến nghị bạn nên tìm hiểu về nó trước khi bắt đầu học khoá học này

Nếu bạn muốn một khoá học nâng cao hơn thì có thể tham khảo những khoá học khác có trên website.

Bạn có thể xem phần mục lục của khoá học ở thanh bên phải.

Tài liệu tham khảo:

https://reactjs.org/

Chúc bạn thành công.